klatka piersiowa wnęki poszerzone

Katalog wyszukanych haseł

Z kartoflanego pola

Temat: wątek Maggi
Dziś mamy zadzwonić do szpitala bo może wynik już jest. Minął tydzień. TK klatki piersiowej - w segmencie 9 płuca prawego guzowate zagęszczenie o wymiarach około 19x17 mm. Pasmowate zwłóknienia w kątach przeponowo-sercowych. Znacznie poszerzone naczynia wnękowe, zwłaszcza po stronie prawej. Dwa przylegające do siebie węzły chłonne podostrogowy o łącznym przekroju do około 3 cm. Poza tym węzły chłonne wnęk i śródpiersia...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=542Temat: Interpretacja wyniku-BARDZO PROSZĘ O POMOC
Bardzo prosze o odpowiedź bo odchodzę od zmysłów a już kilka godzin siedzę na internecie i nie mogę nic znaleźć. Otóż wynik dotyczy RTG klatki piersiowej. Oto on: Guzowate poszerzenie lewej wnęki płucnej. Pola płucne o wyraźnie nasilonym rysunku podścieliska w polach dolnych; łukowate zacienienie w prawym kącie przeponowo-sercowym-cień lipomatozy? Zmiany włókniste i drobnoguzkowe w polu górnym płuca prawego o charakterze zmian poswoistych. Wydatna także wnęka prawa. Sylwetka serca w granicach normy: aorta wydłużowa, umiarkowanie rozgięta i silnie wysycona. Przepona gładka. Kąty przeponowo-żebrowe wolne. Proszę pomóżcie!!!
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1132


Temat: wynik tomografii klatki piersiowej, proszę o wytłumaczenie
Wynik badaniaCT OPIS BADANIA TK klatki piesiowej,badanie bez i z dożylnym podaniem śr. cieniującego. Dane ze skierowania-ca mammae dwx. post BCT i chemioterapii. Opis w systemie teleradiologii Miąższ płucny bez zmian ogniskowych z niewielkimi zrostami u podstawy. W płucu prawym w segm. 4/5 przywnękowo odcinkowe, niewielkie poszerzenia światła oskrzeli, które mogą sugerować tworzące się niewielkie rozstrzenia. Jamy opłucnowe wolne od płynu.Śródpiersie i obie wnęki bez patologicznej masy i nieprawidłowych węzłów chłonnych.Struktury kostne w badanym zakresie bez zmian typowych dla meta. Zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym kręgosłupa. Wnioski -podejrzenie tworzenia się poj. rozstrzeni oskrzeli...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=583


Temat: Prosze o pomoc w interpretacji wyników ..
AP 46mm. Zmiana przylega bezposrednio do aorty, powoduje naciekanie na oskrzele subsegmentowe w obrebie segmentu 10 płuca lewego. Zaburzenie upowietrznienia miąższu płucnego przykręgoslupowo ponizej opisywanej zmiany. W obrebie środpiersia i wnek widoczne dosc liczne 5-10-15mm węzły chłonne. Tchawica i oskrzela głowne ct bez obturacji. Struktury kostne klatki piersiowej bez ewidentnych zmian patologicznych. BRONCHOSKOPIA: Fałdy głosowe prawidlowo ruchome; symetryczne. tchawica w normie. osytroga...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=905


Temat: gruczolak
Kopuły przepony gładkie kąty żebrowo – przeponowe wolne . Sylwetka serca nie powiększona • CT Klatki piersiowej ( Przeglądowe ) – W szczytach płuc, podopłucnowe pęcherze rozejmowe, największy w płucu prawym wielkości ... śród piersiowe : aortalno-płucne do 16-18 mm , przytchawiczy prawy górny do 100 mm, Przedtchawicze na poziomie rozwidlenia tchawicy do 17mm, podostrogowe do 14mm oraz wnęki lewej do 11 mm. Jamy ... Około aortalnie powiększone węzły chłonne do 11mm • USG Jamy Brzusznej – Wątroba nie powiększona o jednorodnym echogramie miąższu , bez zmian ogniskowych . Drogi żółciowe nie poszerzone . Pęcherzyk Żółciowy nie...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1644


Temat: Interpretacja wyniku-BARDZO PROSZĘ O POMOC
Odpowiem w krótkich, żołnierskich słowach: - Nie. Poszerzenie wnęk w obrazie rtg, nie ma związku z urazem klatki piersiowej.
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1132


Temat: rak niedrobnokomórkowy płuca prawego
Badanie TK klatki piersiowej : klinicznie NSCL dex Na granicy segmentów II i III prawego płuca widoczna nieregularna grubościenna jama powietrzna o wymiarach do ok. 42x69 mm. W sąsiedztwie zmiany widoczne liczne guzkowe zagęszczenia miąższu średnicy do ok. 21 mm - najpewniej rozsiew procesu npl. Odcinkowo pogrubiała opłucna w szczycie prawego płuca. W okolicy wnęki prawego płuca patologiczna masa tkankowa o wymiarach ... nie pogrubiała jednorodna bez widocznych zmian ogniskowych. Śledziona nie powiększona, jednorodna. Obie nerki w typowej lokalizacji bez widocznych zmian. Aorta brzuszna nieco poszerzona o wymiarze AP ok. 29 mm z niewielkimi...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1207


Temat: Czy to rak płuc?
TK - klatka piersiowa z kontrastem - 2 fazy: W lewej wnęce płucnej widoczna rozległa masa patologiczna obrastająca wokół i zwężająca lewą t. płucną oraz t. płatową dolną. Naciek wrasta do płata dolnego (25x22mm) i rozrasta się również w śródpiersiu tylnym (59x57mm). Również lita tkanka patologiczna przy bocznej ścianie klatki piersiowej o wym. 30x22mm, podopłucnowo w segmencie 9 widoczna drobna zmiana o ... ustawiona pionowo, prawidłowo ruchoma. Oskrzela strony prawej: drożne, bez zmian w świetle. Oskrzela strony lewej: naciek śródścienny obejmujący oskrzela górnopłatowe z zachowaniem drożności oskrzeli. Naciek schodzi poniżej na oskrzele dolnopłatowe. Poszerzone...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=661


Temat: prosze o interpretacje...
ok 9 mm-poszerzone naczynie?, wezel chlonny? Poza tym pluca bez widocznych zageszczen miazszowych. Sylewtka serca lewokomorowa, aorta w granicy normy Rezonans magnetyczny WB STIR (2009-01-22) Badanie MR koscca wykonano w sekwencjach...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=103


Temat: Nie potrafię tego zrozumieć.
... wszyscy rakowcy z którymi rozmawiałem, których widywałem w szpitalnych korytarzach - byli czynnymi palaczami papierosów. W ostatnim szpitalu na oddziale chirurgii klatki piersiowej (gdzie miałem wykonywaną mediastinoskopię) było niemal 100% Rakowców...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1302


Temat: Mnogie cienie okrągłe - meta.
guzków w płucach, zmiany węzłowe we wnęce płuca lewego. Pojawił się płyn w opłucnej. Zaburzenia upowietrznienia podstawowych partii płuca lewego oraz wyższe ustawienie lewej kopuły przepony. Poszerzony cień śródpiersia. Załamałam się ... ognisko pierwotne? Niewielka ilość płynu w opłucnej lewej. Powiększone liczne węzły chłonne śródpiersia i wnęk obustronnie(większe zmiany węzłowe po stronie lewej). Ponadto w dolnej części szyi i w ok. nadobojczykowej po ... RTG klatki piersiowej z 12.2009 r.:: w porównaniu z poprzednim wynikiem widoczna częściowa regresja zmian w śródpiersiu i wnęce płucnej po lewej stronie oraz guzków w obu płucach. Zmniejszyła się ilość...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=699


Temat: Pomóźcie - Rak płuc z przerzutami do kości
guzowato poszerzony górny biegun wnęki lewego płuca. W płucu prawym przyściennie położone zacienienie rozciągające się pomidzy 3 a żebrem. Sylwetka serca prawidłowa. Przepony gładkie, kąty żebrowo-przeponowe wolne. TK klatki piersiowej Badanie TK klatki piersiowej z kontrastem wielofazowe. W obrębie płuca lewego przyśrodkowo w okolicy t.płucnej lewej widoczna jest zmiana ogniskowa o wymiarze 2,4 x 2,6 cm tu?, powiększony węzeł chłonny ? W ... seg. 10-ym widoczny jest guzek o śr 1,5 cm szeroką podstawą łączący się z opłucną. W odrębie ściany kl. piersiowej po stronie prawej widoczna odcinkowa destrukcja boczno-tylnych częsci żebra 6-go i 7-go w rzucie, których obecne są guzowate zmiany miękkotkankowe wpuklające się w odręb kl.piersiowej (meta). Zmian w poprzeponowych partiach wątroby nie stwierdza się. Nadnercza bez zmian ogniskowych. BAC/KT W BAC pod kontrolą KT guza ściany klatki piersiowej po stronie prawej (niszczącego żebro) obecne cellulae carcinomatosae-carcinoma non microcellulare virsimiliter adenocarcinoma. Ta biopsja którą miał robioną we wtorek to chyba BAC/KT... Proszę o interpretację...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1656


Temat: Czy to rak płuc?
w normie. Krążenie płucne wyrównane. Aorta wysycona miażdżycowo, poszerzona, wydłużona. Patologii w strukturach podprzeponowych nie stwierdza się. Szkielet klatki piersiowej symetryczny bez patologii. USG jamy brzusznej: Wątroba niepowiększona, bez zmian ogniskowych. ... o jednorodnej echostrukturze. Pęcherz moczowy niewypełniony. Cech wolnego płynu w jamie otrzewnej nie stwierdzono. TK - klatka piersiowa z kontrastem - 2 fazy: W lewej wnęce płucnej widoczna rozległa masa patologiczna ... ścianie klatki piersiowej o wym. 30x22mm, podopłucnowo w segmencie 9 widoczna drobna zmiana o wym. 10x16mm z drobnym zwapnieniem, w lewym kącie przeponowo-żebrowym kolejna zmiana o wym. 12x22mm. W śródpiersiu widoczne ... obejmujący oskrzela górnopłatowe z zachowaniem drożności oskrzeli. Naciek schodzi poniżej na oskrzele dolnopłatowe. Poszerzone ostrogi podziału oskrzela głównego i górnopłatowego. W świetle autofluorescencyjnym bez ewidentnych zmian patologicznych. Pobrano: Bronchoaspirat na cytologię,...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=661


Temat: Rak oskrzelowy płuca prawego
sie ze serce nie ma z tym nic wspólnego. Zrobili zdjecie klatki piersiowej i zaniepokoił ich jakis cien. Tesc poszedl do lekarza rodzinnego a nastepnie zostal skierowany na szersze badania do ... nie wykazują zmian. W rzucie prawego nadnercza guzek o średnicy 8 mm – prawdopodobnie gruczolak. Zdjęcie rtg płuc z dnia 27 września: płuca rozprężone, zarys prawej wnęki guzowato poszerzony. Sylwetka serca...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=638


Temat: Rak płuc u mojego Tatka-pomóżcie proszę!!!!
za często) 7 kwietnia odebrał zdjęcie i opis: "ok 5cm nieprawidłowa masa w dole prawej wnęki , poniżej której widoczna jest prawdopodobnie druga podobna zmiana.Poszerzenie cienia śródpiersia po stronie prawej na ... klatki piersiowej. Z morfologi wyszło ze ma za dużo białych krwinek(11,11x10^9/l) a za mało czerwonych4,27x10^12/l niską hemoglobine 13,1g/dl oraz niski hematokryt 37,5% a także niski wskaźnik anizocytozy płytek krwi9,5fl Ma też ... Następnego dnia mieliśmy konsultacje w CO z torakochirurgiem z oddziału nowotworów płuc i klatki piersiowej który zlecił bronchoskopie.W piątek wykonano Tacie bronchoskopie i czekamy na wynik(prawdopodobnie będzie jutro) Nie wiem co...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=295


Temat: prosze o zinterpretowanie opisu RTG pluc Taty
Pola plucne bez zminan naciekowych.Pasmowate zacienienia nadprzeponowo po lewej. Zatoki przep-zebrowe : prawa wolna,lewa splycona.Wydatna lewa wneka oraz zacienienie 5 mm w lewym szczycie. Bardzo sie martwie ze to nowotwor pluca ... klatki piersiowej wykonano (rutynowe badanie? złe samopoczucie? gorączka? ból? kaszel? od kiedy?). Info o wykonaniu RTG 12 m-cy temu pojawiło się, zmian w obrazie radiologicznym nie było wtedy na pewno żadnych? Na podstawie opisu RTG można przypuszczać, że:lsą zmiany w węzłach chłonnych lewej wnęki płucnej, możliwa jest również obecność we wnęce masy guzowatejlw lewej jamie opłucnej obecny jest wysięk (płyn)lw dolnym płacie ... podstawie takiego badania jak RTG) Poszerzenie wnęki płucnej w obrazie RTG mogą powodować: przerzuty raka płuca (lub nowotworu o innym punkcie wyjścia niż płuco) do węzłów chłonnych, chłoniak, proces zapalny - najczęściej gruźlica, sarkoidoza (tu zmiany raczej byłyby obustronne) lub zmiany naczyniowe (np. poszerzenie tętnicy za miejscem zwężenia powstałym na skutek jej ucisku). Płyn w jamie opłucnowej u pacjentów w wieku Twojego ... wysięk opłucnowy może być spowodowany gruźlicą (tak jak i powiększenie węzłów chłonnych wnęki). Poza tym bywa on też efektem niewydolności lewokomorowej, jednak w opisie RTG nie wspomina się o żadnej patologii ... bardzo prawdopodobny. Dodam jednak na koniec, że powyższe przypuszczenia wysnute zostały na tzw. 'czuja' Zdjęcia nie widziałam (a opisane jest b.skromnie - brak informacji czy wnęka ma gładki zarys, czy nierówny, ... pewno w każdym razie obecnie powinno być wykonane TK klatki piersiowej (najlepiej z kontrastem) - a potem decyzja co dalej. Jeśli chcecie ułatwić pracę pulmonologowi - wykonajcie przed środą morfologię z...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=946


Temat: RADIOLOGIA - nowa forma egzaminu
poszerzenie aorty i LP; poszerzenie LK, LP i PP i jeszcze jakas odp 12. z czego są zb stenty do przetok t-ż, tętniakach aorty i tętnic obwodowych: nitinol, stali nierdzewnej i włókien ... i chyba tłuszczak k.piętowej bo były zwapnienia 30. spikule na czaszce i pytanie co to za objaw i odp jakis synonimow ze nie pamiętam tylko spikule 31. RTG klatki złamanie zeber czy odma ... brzuchu : TK, USG, USG+zdjecie przeglądowe, czy samo zdjecie 34. TK z przerzutami do mozgu 35. TK z przerzutami do płuc 36. guz prawej wneki 37. guz i czy gornym czy dolnym Placie lewego pluca ... z Sobotty i czy to MIP, Volume Reading 51. Aerobilia na Tk 52. kamica pecherzykowa na USG 53. od czego zależy częstotliwość precesji Larmora – od indukcji pola magnetycznego 54. rtg kl. Piersiowej – stan po usunięciu płuca ze strony 55. CT brzucha – ostre zapalenie trzustki ze strony 56. 3 pytania po 2 zdjęcia rtg klatki piersiowej – w projekcji pa cień okrągły, a w bocznej za ... 66. jaka metoda jest dobra do dynamicznego obrazowanie przepływów 67. co widać na rtg klatki piersiowej przy powiększeniu lewego przedsionka 68. rtg kl. Piersiowej zacieniona cala prawa polowa, śródpiersie nie przesunięte i pytanie...
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1241


Temat: Rak płuca prawego z zespołem żyły głównej górnej
Witam po dłuższej przerwie!! Dołączam wyniki wszystkich badań i proszę o ich interpretację RTG klatki piersiowej - 28.12.2009r. - wnęka prawa poszerzona zwłaszcza w jej górnym biegunie. W szczycie płuca prawego ... TK klatki piersiowej i szyji - 05.01.2010r. - zmiana guzowata wnęki prawej o wymiarach 40*30mm z uciskiem żyły głównej górnej, z wytworzeniem krążenia obocznego i obrzękiem tkanek miękkich szyi. Poniżej rozwidlenia ... i pośrednim. Jest ona poszerzona, nacieczona - wycinek (masywne krwawienie opanowane 0,9% NaCI i Adrenaliną). Oskrzela pośrednie nacieczone. Oskrzela płata dolnego i OPG wydają się być bez zmian. Strona lewa bez ... w podścielisku obecny jest naciek. Wycinek w tym miejscu jest zmiażdżony, co uniemożliwia okreslenie charakteru nacieku. Wykonane badanie immunohistochemiczne (CK,LCA, Synaptofizyna) nie pozwoliły na sprecyzowanie rozpoznania. Badanie cytologiczne - guz wnęki płuca prawego - preparaty do konsulatcji 1-2 Cellulae carcinomatosae. Obraz mikroskopowy odp. Carcinoma non microcellulare. RTG klatki piersiowej - pola płucne obustronnie o wzmożonym rysunku odwnękowym, w polu górnym płuca prawego zmiana guzowata o śr. ok. 40mm, łącząca się z poszerzoną wnęką prawą, wnęki obustronnie szerokie, węzłowe, sylwetka serca w normie, kopuły przepony dobrze wysklepione, kąty p-z wolne USG jamy brzusznej -...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=880


Temat: Proszę o pomoc.
wypełniony moczem, echoujemny, gruczoł krokowy o objętości 19cm3-niepowiekszony. Aorta brzuszna bez cech poszerzenia. Rtg. płuc: (PA z dn. 12.07.10) Dr M. Sałek W polu górnym lewym zagęszczenia plamiste i smużaste, łączące się z poszerzonym górnym biegunem wnęki lewej. Zmiany dość jednolicie wysycone w szczycie lewym, z pogrubieniem opłucnej szczytowej. Poza tym uwidoczniony miąższ płucny bez zmian ogniskowych. TK spiralne klatki piersiowej (16.07.10) DrM. Grzych- Wójcik Badanie wykonano przed i po podaniu środka kontrastowego Badaniem TK stwierdza się dwuogniskowe nieprawidłowe struktury tkankowe w płucu lewym. Jedna we wnęce płuca o wymiarach ok. 6,1 x4,2x5,5cm ... o prawidłowej błonie śluzowej. Ruchomość oddechowa oskrzeli jest prawidłowa, mierna ilość wydzieliny śluzowej w drzewie oskrzelowym. Nie uwidoczniono patologicznego poszerzenia naczyń krwionośnych śluzówki oskrzeli. Drzewo oskrzelowe lewe: oskrzele główne jest drożne, ... obrazie bronchoskopowym. Ujście oskrzela segm. 1 +2 jest drożne, ale o nieco zaczerwienionej błonie śluzowej. Ujście oskrzela segm. 3 jest całkowicie zamknięte przez kalafiorowaty, czerwony tumor. na powierzchni guza widoczne poszerzone ... lewym sugerującym proces swoisty. W wywiadzie od kilku miesięcy suchy kaszel, tępe pobolewania w klatce piersiowej, osłabienie, przejściowe krwioplucie, chrypka od ok. miesiąca. Stracił na wadze ok 3 kg. W wywiadzie...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1722


Temat: guz płuca prawego-Adeno ca.
... klatki piersiowej obserwowane jest poszerzenie sylwetki serca oraz w połowie przypadków cechy płynu w jamie opłucnej. Badaniem potwierdzającym rozpoznanie jest echokardiografia, a wykonanie perikardiocentezy jest często zabiegiem ratującym życie. Ustalenie przyczyny...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=239


Temat: wznowa i przerzuty do kości po 20 latach...
piersiowej z kontrasem wynik: Jednofazowe,kontrastowe badanie TK kl. piesiowej, warstwa 7 mm. Znaczne pogrubienie tk. miekkich wokól oskrzela górnopłatowego prawego ze znacznym zwężeniem światła oskrzeli.Przy oskrzelach 1 i 2 widoczne zagęszczenie 10x18 mm podejrane w kierunku zmiany neo.,w dalszej kolejności do różnicowania ze zmianami po RTH.Poza ym płuca bez zmian ogniskowych.Śódpiersie bez adenopatii.Zwraca uwage znaczne poszerzenie blizny po lewostronnej nastectomii 28x33x50 mm- ... mamą do Bydgoszczy na badanie PET Rozpoznnie kliniczne: Ca mammaae sin.Status post operationem.Recidiva localis.Disseminatio susp. Twarzoczaszka i szyja: -Rozlany wzrost metabolizmu w prawy płacie tarczycy SUV 4,2 Klatka Piersiowa -Na granicy śródpiersia i wnęki prawego płuca doprzodu od podziału oskrzela głownego ognisko 15 mm SUV 5,6 odpowiadające masie tkankowej.Poza tym płuca,śródpiersie bez zmian ogniskowychw PET.Zwłoknienie w segmencie 3 lewego płuca rozlany wzrost metabolizmu we wnęce lewego płuca SUV do 3,7.W lewej piersi w skórze i podskórnie guzel 14x12x14 wykazujący patologiczny wzrost metabolizmu glukozy SUV 5.6 Jama brzuszna i miednica: -obraz utylizacji glukozy prawidłowy. ... przerzuty do układu kostnego, obraz wnęki prawego płuca podejrzany. Chirurg onkolog pobrał również wycinek skórny o którym pisałem na początku. Fragment skórny o wymiarach 4,5x2,5 cm z tkanką podskórną grubości 1,5...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=931